Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Zaktualizowane wzory wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019

W ramach aktualizacji  zostały odblokowane do edycji poszczególne komórki znajdujące się we wniosku. Wprowadzone zmian nie zwalniają z obowiązku stosowania aktualnego wzoru wniosku, ani nie uprawniają do jego modyfikacji. Dzięki wprowadzonym zmianą możliwe są opcje zwiększania komórek, zawijania tekstu, zmiena rozmiaru czcionki czy też możliwość wprowadzenia dodawych  wierszy.

Pliki do pobrania