Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

Aktualnie znajdujesz się na:

Pytania i odpowiedzi 2017 r.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków w województwie świętokrzyskim w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 2017 rok.