Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - nabór 2018

W dniu 29 listopada 2018 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zatwierdziła: Ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie oraz ostateczną listę rankingową ponadlimitowych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Zadania ujęte na listach planowane są do realizacji i dofinansowania w 2019 roku.