Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - nabór 2018

W dniu 13 listopada 2018 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zatwierdziła: Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie oraz Wstępną listę rankingową ponadlimitowych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Zadania ujęte na listach planowane są do realizacji i dofinansowania w 2019 roku. Wnioskodawcy mogą zgłaszać zastrzeżenia w zakresie oceny merytorycznej do dnia 20 listopada 2018 r.

Wnioskodawcy mogą zgłaszać zastrzeżenia w zakresie oceny merytorycznej do dnia 20 listopada 2018 r.