Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz odrzuconych na etapie oceny formalnej - nabór na 2019 rok.

W dniu 29 października 2018 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zatwierdziła listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
Ze 110 złożonych wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2019 do oceny merytorycznej zakwalifikowano 97 wniosków, natomiast 11 wniosków zostało ocenionych negatywnie. Dwa wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców.
Wnioskodawcy mogą zgłaszać zastrzeżenia do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej do dnia 3 listopada 2018 r.

Pliki do pobrania