Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

W dniu 24.09.2018 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zatwierdziła Listę zmienioną nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Pliki do pobrania