Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Lista wniosków zakwalifikowanych i odrzuconych

W dniu 27 października 2017 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zatwierdziła listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

W dniu 27 października 2017 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zatwierdziła listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Ze 134 złożonych wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2018 do oceny merytorycznej zakwalifikowano 117 wniosków,

natomiast 17 wniosków zostało ocenionych negatywnie.

Wnioskodawcy mogą zgłaszać zastrzeżenia do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej do dnia 3 listopada 2017 r.

Pliki do pobrania