Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Lista zmieniona Nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach PRGiPID

Informujemy, iż w dniu 8 września 2017 r. Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek zatwierdzała „Listę zmienioną Nr 2 wniosków o dofinansowanie z ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. Na Liście (…) znalazło się 56 zadań w tym: - 19 dotyczy dróg powiatowych; - 37 dotyczy dróg gminnych.

Pliki do pobrania