Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Wstępna lista wniosków o dofinansowania zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019 - Nabór wniosków 2016 r.

Wstępna lista wniosków o dofinansowania zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019 - Nabór wniosków 2016 r.

Informujemy, iż Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek w dniu 28 października 2016 r. zatwierdziła „Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”.

Lista rankingowa obejmuje wszystkie projekty, które zostały złożone w trakcie naboru i przeszły pozytywnie ocenę formalną. Lista ta nie stanowi podstawy do udzielenia dotacji dla zgłoszonych projektów.

Zastrzeżenia do opublikowanej listy można składać w terminie do 15 listopada 2016r. 

O dacie złożenia decyduje wpływ pisma zgłaszającego zastrzeżenia do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uwaga – zastrzeżenia zgłaszanie po terminie 15 listopad 2016r. nie będą rozpatrywane (dotyczy to również zgłoszeń wysłanych pocztą; data stempla pocztowego nie decyduje o dochowaniu terminu).

Zastrzeżenie może dotyczyć wyłącznie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję. Zgłoszenie zastrzeżenia jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny wniosku.

 

Zastrzeżenia można zgłaszać jedynie w formie pisemnej

a) za pośrednictwem poczty na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury i Rozwoju, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

b) bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego albo w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu  Wojewódzkiego

c) za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /SUWKielce/skrytka. 

Zastrzeżenia złożone drogą mailową nie będą uwzględniane.

Wgląd w dokumenty dotyczące ocen wniosków przez osoby upoważnione jest możliwy w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju ŚUW  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu 41 342 19 74.

Pliki do pobrania

  • 476.21 KB
    Data publikacji : 31.10.2016 08:00