Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontakt

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

al. IX Wieków Kielce 3

25-516 Kielce

Sekretariat: pok. 735, bud.  A

tel. 41 342 16 89, fax 41 342 11 93

sekretariat.wcrr@kielce.uw.gov.pl

Dyrektor Jacek Sułek

 

Oddział Realizacji Programów Rozwojowych

Kierownik Sławomir Pastuszka

tel. 41 342 19 58

pok. 738, bud. A 

Wiesława Rusek - inspektor wojewódzki

tel. 41 342 19 74

pok. 711, bud. A

Emilia Machul - inspektor wojewódzki

tel. 41 342 16 87

pok. 732, bud. A