Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Zaktualizowana lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz odrzuconych na etapie oceny formalnej - nabór na 2019 rok

W dniu 9 listopada 2018 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zatwierdziła zaktualizowane listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Z 7 wniesionych zastrzeżeń do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej pozytywnie rozpatrzono 3 zastrzeżenia. W rezultacie ze 110 złożonych wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2019, do oceny merytorycznej zakwalifikowano 100 wniosków, natomiast 8 zostało odrzuconych. Dwa wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców.

Pliki do pobrania