Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

W dniu 29 listopada 2017 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zatwierdziła Ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie

W dniu 29 listopada 2017 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zatwierdziła Ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie oraz Ostateczną listę rankingową ponadlimitowych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Zadania ujęte na listach planowane są do realizacji i dofinansowania w 2018 roku.

Pliki do pobrania