Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Wstępna lista rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

W dniu 9 listopada 2017 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zatwierdziła: Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie oraz Wstępną listę rankingową ponadlimitowych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Zadania ujęte na listach planowane są do realizacji i dofinansowania w 2018 roku.” Wnioskodawcy mogą zgłaszać zastrzeżenia w zakresie oceny merytorycznej do dnia 20 listopada 2017 r.

Wnioskodawcy mogą zgłaszać zastrzeżenia w zakresie oceny merytorycznej do dnia 20 listopada 2017 r.

Pliki do pobrania