Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Zaktualizowana lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

W dniu 10 listopada 2017 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zatwierdziła zaktualizowane listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Z 8 wniesionych zastrzeżeń do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej pozytywnie rozpatrzono 3 zastrzeżenia. W rezultacie ze 134 złożonych wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2018, do oceny merytorycznej zakwalifikowano 120 wniosków, natomiast 14 zostało odrzuconych.

Pliki do pobrania