Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Punktacja przyznawana przez Komisję do oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – Nabór 2018 w odniesieniu do kryteriów: 2,3,4,5 i 6