Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Zatwierdzona przez Wojewodę Świętokrzyskiego "Lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019".

Informujemy, iż w dniu 8 maja 2017 r. Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek zatwierdziła "Listę zmienioną nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach PRGiPID".   Na przedmiotowej liście znalazły się 54 zadania ( w tym 17 dotyczy dróg powiatowych a 37 dróg gminnych). W przypadku uzyskania kolejnych oszczędności wynikłych z przeprowadzonych postępowań przetargowych dofinansowane zostaną kolejne zadania znajdujące się na "Ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinanowanie zadań w ramach PRGiPID".