Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – Nabór 2016

Informujemy, iż w dniu 30 listopada 2016 r. Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek zatwierdziła „Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”.

Jednocześnie informujemy, iż „Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019” (realizacja 2017) zostanie zatwierdzona i ogłoszona do 31 grudnia 2016 r.