Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Lista zmieniona Nr 4 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019” – realizacja 2016.

Informujemy, iż w dniu 30 listopada 2016 r. Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek zatwierdziła „Lista zmieniona Nr 4 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”.