Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Lista zmieniona Nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach PRGiPID

Zatwierdzona przez Wojewodę Świętokrzyskiego "Lista zmieniona Nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infruktury drogowej na lata 2016 -2019".