Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9.11.2015 r.

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na pismo ŚUW dot. Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Pliki do pobrania