Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Do pobrania

Aktualnie znajdujesz się na:

Dokumenty do pobrania

  1. Uchwała Nr 154 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 - pobierz
  2. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu - wersja skorygowana w dniu 06.10.2015 - pobierz
  3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania - pobierz
  4. Wzór karty oceny formalnej - pobierz
  5. Wzór karty oceny merytorycznej - pobierz
  6. Instrukcja oceny przez Komisję Zadań w ramach Programu - pobierz